top of page
74216365_padded_logo (2).png

Reklamace zboží

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami 

Reklamace a její uplatnění

Kontaktujte nás na emailové adrese: info@nani-an.cz a popište problém. Poskytneme vám úplné a odborné informace, sdělíme vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

Poškozené zboží je nutné doručit na naši adresu: Ing. Michaela Maurová, Labská 1791/12, Praha 4, 148 00. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

K reklamovanému zboží přiložte:

  • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží

  • popis závady + kontakt na sebe

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Vrácení peněz (dobropis)

Pokud vám z jakéhokoliv důvodu posíláme peníze na váš účet (z důvodu vrácení zboží, reklamace a podobně), ukládá nám zákon povinnost založit potvrzení o převzetí dobropisu.

V takovém případě vám mailem zašleme dopropis, který je nutné vytisknout, podepsat, vyplnit číslo účtu, na který zašleme peníze a poslat na naší e-mailovou adresu info@nani-an.cz

Bez takto vyplněného dobropisu vám nemůžeme zaslat vaše peníze.

 

Vrácení peněz - z důvodu ukončeného zájmu ze strany nakupujícího

V případě, že pomine o zboží zájem / o zboží, které již bylo odesláno /  a balíček se nám vrátí zpět - bude zákazníkovi vrácena částka za zboží. Poštovné vynaložené na přepravu se zákazníkovi již nevrací a taktéž je zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši 150 Kč. Manipulační poplatek je spojen s rozříděním zboží, znehodnocení obalů, do kterých bylo zboží baleno, s elektronickým a ručním naskladněním zboží. Tento poplatek zahrnuje taktéž náklady na elektronické štítky ve výtisku, náklady na obalový materiál. Na základě řádného vyplnění reklamačního protokolu, který bude zaslán zákazníkovi mailem,  bude zákazníkovi poslána finanční částka / s odečtem za poštovné a náklady na manipulaci/ zpět na uvedené číslo účtu.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Dostupnost zboží

Objednané zboží nemusí být aktuálně skladem, ačkoliv je součástí uzavřené objednávky zákazníkem. O nedostupném zboží je zákazník neprodleně informován a zákazník se rozhoduje, zda se objednávka upraví nebo stornuje.

Při objednávce více kusů od dané položky /platí cca od 20 a více kusů/ se dodací lhůta prodlužuje cca na 1 týden.

POZNÁMKA K NÁMI NABÍZENÝM SUROVINÁM:

Veškeré, námi rozvažovéné a rozlévané suroviny, nabízíme pouze a výhradně k zevnímu použití, nikterak jako finální kosmetický produkt, ale jako surovinu určenou k výrobě domácí kosmetiky.  

bottom of page